Okkenhaug berit sept09 200909 085619

Berit Okkenhaug

(1946) har erfaring som menighetsprest, sykehusprest og som lærer i sjelesorg ved Det teologiske menighetsfakultet.

Kjøp utgivelser fra Berit Okkenhaug