Bjørn Helge Sandvei

Bjørn Helge Sandvei

(1943) har tidligere vært ansatt som førstelektor ved Det teologiske Menighetsfakultet.

Utgivelser