Lovaas edin 200909 085610

Edin Løvås

(1920-2014) var i mange år en foregangsmann for den økumeniske retreatbevegelsen i Norge. Han hadde bakgrunn som pastor i Det Norske Misjonsforbund, men var gjennom mange år benyttet som predikant i ulike kirkesamfunn og kristelige organisasjoner både i Norge og Sverige.

Kjøp utgivelser fra Edin Løvås