Eivind Luthen

Eivind Luthen

(1951) er religionshistoriker, forfatter og leder av Pilegrimsfellesskapet St.Jakob. Han har nedlagt et stort arbeid i å finne og merke pilegrimsleden fra Svinesund og Tønsberg via Oslo til Nidaros.