Torp Elisabeth 150 200909 085636

Elisabeth Torp

er cand. theol og prest/daglig leder ved Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, der hun arbeider med å styrke og utvikle kirkens innsats mot vold og overgrep.