Torp Elisabeth 150 200909 085636

Elisabeth Torp

(1960-2023) teolog og prest. Hun var i en årrekke daglig leder ved Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, der hun arbeidet med å styrke og utvikle kirkens innsats mot vold og overgrep.