Hughes gerard w 200909 085600

Gerard W Hughes

(1924) er jesuittprest. Han er engasjert i økumenikk og særlig i forbindelse med spiritualitet og sosial rettferdighet. Les mer på forfatterens eget nettsted.