Moxnes Halvor 165 200909 085616

Halvor Moxnes

(f. 1944) er professor emeritus i Det nye testamentet ved Universitetet i Oslo.

Kjøp utgivelser fra Halvor Moxnes