Nordhaug Halvor 200909 085617

Halvor Nordhaug

Halvor Nordhaug (f. 1953) er biskop i Bjørgvin og tidligere praktikumsrektor ved MF. Han har skrevet flere bøker og artikler om kirkelige og teologiske tema, og vært redaktør for tidsskriftet Luthersk Kirketidende. Han er en aktiv stemme i samfunnsdebatten og har gitt ut to bøker på Vårt Land forlag: Men hva med de andre? Kristendommen og religionene (2020) og Hvor kristent skal Norge være? (2016). Sistnevnte sammen med Henrik Syse.

Kjøp utgivelser fra Halvor Nordhaug