Harald Hegstad

Harald Hegstad er professor i systematisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Han har skrevet flere bøker innen troslære og kirkeforståelse.

Utgivelser

Dåpen
Harald Hegstad
379,-