Heinz Schilling articlemain

Heinz Schilling

Heinz Schilling (f. 1942) er professor emeritus i historie ved Humboldt Universitet i Berlin og forfatter av en rekke anerkjente verk om Europas historie. Hans biografi om Martin Luther har siden den først utkom i 2012 blitt oversatt til en rekke språk. Martin Luther – rebell i en brytningstid er hans første bok på norsk.

Kjøp utgivelser fra Heinz Schilling