Sanden Bjønnes Hilde 165 200909 085627

Hilde Sanden-Bjønness

har vært prest i Metodistkirken siden 1978. Siden 2001 har hun også vært seminarlektor i faget spiritualitet for Metodistkirkens preste- og diakonstudenter. Flere ganger i året leder hun kontemplative retreater på retreatsenteret Lia Gård i Østerdalen. Hun er godt kjent fra morgenandaktene i NRK Radio gjennom 25 år og var i en lang periode også andaktsskribent i avisen Vårt Land. I 2013 ga hun ut Bønnebok for det indre og ytre livet på forlaget til Metodistkirken i Horten. Bakenfor ord og tanke er hennes første bok på Verbum.

Kjøp utgivelser fra Hilde Sanden-Bjønness