Jan Christian Kielland

Jan Christian Kielland

er gateprest for ungdom og har jobbet med kontekstuell teologi i Sør-Afrika.

Utgivelser