Jan-Olav Henriksen

Jan-Olav Henriksen er professor i systematisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn.

Utgivelser