Bowker john 200909 085548

John Bowker

var tidligere dekanus ved Trinity College, Cambridge og ved Gresham College, London og er æreskannik ved Canterbury Cathedral. Han har utgitt en rekke bøker om samtidens religioner og arbeidet med fjernsynsserier (for BBC) om det samme.

Kjøp utgivelser fra John Bowker