Kari Veiteberg

Kari Veiteberg

(1961) er dr. theol og prest i Kirkens Bymisjon i Bergen. Hun har tidligere utgitt Kvinner i Bibelen (1995) og Evas døtrer (2001) på Det Norske Samlaget.