Sandnes karl olav 200909 085628

Karl Olav Sandnes

(1954) er professor i Det nye testamentet ved Det teologiske Menighetsfakultet.

Kjøp utgivelser fra Karl Olav Sandnes