Karl Olav Sandnes

Karl Olav Sandnes

(1954) er professor i Det nye testamentet ved Det teologiske Menighetsfakultet.

Utgivelser