Kristin Moen Saxegaard

(f. 1967) er prost med doktorgrad i teologi. Hun har undervist på høyere nivå i Det gamle testamentet og innen trosopplæring.

Kjøp utgivelser fra Kristin Moen Saxegaard