Leif Gunnar Engedal

er dr. philos og professor i praktisk teologi ved Det teologiske Menighetsfakultet med sjelesorg og religionspsykologi som fag. Han er også veileder ved Modum Bad, Klinikken.

Utgivelser

Trygge rom
Leif Gunnar Engedal Lennart Persson Elisabeth Torp
328,-