Lennart Persson

Lennart Persson

er cand. theol og prest ved Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Han arbeider blant annet med samtaletilbud til menn, samt sjelesorg og liturgi i møte med overgrepsproblematikk.

Utgivelser

Trygge rom
Leif Gunnar Engedal Lennart Persson Elisabeth Torp
328,-