Thomassen Merete 150 200909 085634

Merete Thomassen

(f. 1966) er dr. theol., prest og førsteamanuensis i liturgikk ved Det praktisk-teologiske seminar ved Universitetet i Oslo. Hun er medlem av Nemnd for gudstjenesteliv i Den norske kirke. Thomassen har skrevet og forelest mye om liturgi, kjønn og inkluderende språk.

Kjøp utgivelser fra Merete Thomassen

9788254312605
Merete Thomassen Sylfest Lomheim
NORSK - BEGGE MÅLFORMER
339,-