Morten Magelssen 1

Morten Magelssen

Morten Magelssen er utdannet lege og arbeider nå som førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved UiO, og er professor II i bioetikk ved MF vitenskapelig høyskole.

Kjøp utgivelser fra Morten Magelssen