Nick Page

Nick Page

Nick Page bor i Oxfordshire, Storbritannia. Han har skrevet mer enn 70 bøker, er aktiv innenfor en rekke organisasjoner i britisk kirkeliv og en mye brukt taler og foredragsholder. Hans hovedfokus er kirkehistorie - med særlig vekt på den tidlige kirke.

Utgivelser