Skjevesland Olav 200909 085631

Olav Skjevesland

(1942-2019) tidligere rektor ved Prakticum på Menighetsfakultetet, senere biskop i Agder og Telemark fra 1999 til 2012. Fra 2005 til 2010 var han preses blant biskopene i Den norske kirke. Han har skrevet en rekke bøker.

Kjøp utgivelser fra Olav Skjevesland