Olav Skjevesland

Olav Skjevesland

(1942) er tidligere biskop i Agder bispedømme.

Utgivelser