Skjevesland Olav 200909 085631

Olav Skjevesland

(1942) er tidligere biskop i Agder bispedømme.

Kjøp utgivelser fra Olav Skjevesland