Per Oskar Kjølaas

(1948) er biskop i Nord-Hålogaland bispedømme.

Kjøp utgivelser fra Per Oskar Kjølaas