Ragnar Skottene

(1948) er dr.theol. og har skrevet en rekke fagteologiske bøker og artikler. Han har arbeidet som prest i Den norske kirke og som forsker og lærer ved Det Teologiske Menighetsfakultetet, Lærerhøgskolen og Misjonshøgskolen i Stavanger. Han er ansatt som førsteamanuensis ved høgskolen i Stavanger.

Kjøp utgivelser fra Ragnar Skottene