Reidar Hvalvik

(1951) er professor i Det nye testamente og ansatt ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo

Kjøp utgivelser fra Reidar Hvalvik