Reimunn Førsvoll

(1948) er utdannet lærer og teolog og har videreutdanning i familieterapi. Han har vært prest siden 1979 og praktisert som familieterapeut på deltid. Han har lenge arbeidet spesielt med temaet seksuelle overgrep.

Kjøp utgivelser fra Reimunn Førsvoll