Sigurd Osberg

(f. 1933) var biskop i Tunsberg bispedømme 1991–2002. Han har vært aktiv i kirkelig debatt og kirkelig organisasjons- og utvalgsarbeid, bl.a. i Den norske kirkes presteforening. Osberg har også utgitt memoarboken Står om enn tårene faller (2006).