Stein Erik Horjen

Stein Erik Horjen

(1961) er utdannet teolog. Siden 2006 har han vært i den norske utenrikstjenesten, først i NORAD og senere ved generalkonsulatet i Juba og ambassaden i Nairobi. Tidligere jobbet han flere år i Kirkens Nødhjelp. Horjen har lang erfaring fra fredsarbeidet i Sudan og Sør-Sudan.