Stine Kiil Saga

Stine Kiil Saga

er teolog og har jobbet med kontekstuell teologi i Sør-Afrika.

Utgivelser