Bang Sverre sept09 200909 085545

Sverre Bang

(1956) er sokneprest i Bekkelaget menighet i Oslo bispedømme.

Kjøp utgivelser fra Sverre Bang