Sverre Bang

Sverre Bang

(1956) er sokneprest i Bekkelaget menighet i Oslo bispedømme.

Utgivelser