Sylfest Lomheim

Sylfest Lomheim

(f. 1945) er professor i norsk og oversettelse ved Universitetet i Agder og har vært direktør for Språkrådet. Han har skrevet og forelest mye om bibelspråk og hverdagsspråk og har arbeidet med oversettelse, fagspråk og språknormering.

Utgivelser

Når dere ber
Merete Thomassen Sylfest Lomheim
339,-