Vaaland Tor Øystein 150 200909 085637

Tor Øystein Vaaland

(f. 1959) er journalist, prest og forfatter. Han jobbet i NRKs nyhetsavdeling i en årrekke og i Morgenbladet i 2011–2012. Han har vært menighetsprest i Ringsaker og generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Vaaland har skrevet flere bøker, blant annet Intet nytt fra Vestbredden - fortellinger fra 17 palestinske journalisters hverdag (2011).

Kjøp utgivelser fra Tor Øystein Vaaland