Tor Ivar Torgauten

(1954) er integreringsprest ved Borg bispedømmekontor.