Tormod Berger

(1947) er en erfaren pilegrimsvandrer og forfatter. Han er redaktør av tidsskriftet Fokus.