Hugo victor 200909 085601

Victor Hugo

(1802-1885) blir regnet som en av fransk litteraturs store forfattere fra romantikken. I dag kjenner vi ham best som forfatteren av romanen "De elendige" (1862), mens han i sin samtid nok var mest kjent for sin store lyriske produksjon.