Helge Simonnes

Helge Simonnes (født 1955) er en anerkjent forfatter, foredragsholder og en engasjert samfunnsdebattant som opererer i skjæringspunktet mellom religion og politikk.

Bilde av Helge Simonnes

Med en imponerende karriere har han satt sitt preg på norsk medie- og samfunnsliv gjennom flere tiår. Fra 1991 til 2016 fungerte han som sjefredaktør for Vårt Land, samtidig som han utøvde rollen som konsernsjef i Mentor Medier i samme tidsrom. Hans betydningsfulle bidrag har inkludert lederskap i organisasjoner som Norsk Presseforbund og Mediebedriftenes Landsforening. Han er også en fast spaltist i Dagsavisen. Simonnes har en solid akademisk bakgrunn, med en utdanning innen siviløkonomi og tilleggsstudier i statsvitenskap og jus.

I tillegg til sine skriftlige bidrag, er Helge Simonnes en svært ettertraktet foredragsholder i en rekke ulike sammenhenger, hvor han deler sin innsikt og erfaring med et bredt publikum.

Forfatterskapet

Etter sin tid i Vårt Land har Helge Simonnes forfattet flere bøker som utforsker den betydelige innvirkningen språk, retorikk og religiøse følelser har på politikken. Disse bøkene gir innsikt i komplekse sammenhenger mellom religion, språk og politikk, og reflekterer Simonnes' dype engasjement og ekspertise innen dette feltet.

  • En Gud for de mange: Vær varsom med det åndelige språket (Kagge forlag, 2016): I denne boken tar Simonnes opp viktigheten av å være varsom med religiøst språk i politiske diskusjoner og beskriver hvordan det påvirker samfunnet.

  • Kampen om korset i politikken (Vigmostad & Bjørke, 2019): Her analyserer Simonnes konflikter og debatter rundt bruk av religiøse symboler, spesielt korset, i politikken og samfunnet.

  • Trump, Gud og kirken (Verbum, 2021): I denne boken utforsker forfatteren forholdet mellom den tidligere presidenten Donald Trump, religion og kirken, og hvordan disse elementene påvirket amerikansk politikk under hans tid som president.

  • Putins hellige krig (Verbum, 2023): Simonnes dykker ned i Vladimir Putins bruk av religiøs retorikk og symbolikk for å styrke sin makt og legitimitet, og hvordan dette påvirker både Russland og internasjonal politikk.

Kjøp bøkene her

«Putins Hellige krig er en bok vi trenger nå, og som fortjener å bli lest av mange, absolutt ikke bare teologer og kirkeorienterte. Den kunnskapen boken formidler vil gjøre oss mer bevisste på hvilken teologi vi velger, og ikke bør velge, i nasjonale krisetider.»

-Presteforeningen -

Foredrag:

Helge Simonnes er etterspurt som foredragsholder og tilbyr et mangfold av foredrag basert på hans omfattende skriftlige arbeid. Disse foredragene gir et dypere innblikk i komplekse temaer knyttet til politikk, religion og samfunn, og reflekterer Simonnes' ekspertise og engasjement for å utforske disse emnene på en tilgjengelig måte.

Vårherres krigere: Putin og Trump: Foredraget gir innsikt i likhetene mellom Vladimir Putin og Donald Trump når det gjelder deres evne til å appellere til religiøse følelser og bruke retorikk for politisk gevinst. Simonnes har det siste året holdt nær 100 foredrag om dette temaet.

Når konspirasjonsteorier og religiøs retorikk truer demokrati og verdensfred: Foredraget utforsker hvordan sterke konspirasjonsteorier og religiøs retorikk har truet demokratiet og verdensfreden, med fokus på begreper som "fake news" og "det stjålne valget", og deres innvirkning på samfunnet.

Tåler USA og verden nye fire år med Donald Trump? Foredraget stiller spørsmål ved hva det vil bety for USA og resten av verden hvis Donald Trump igjen skulle bli president, med fokus på konsekvensene av hans politikk og lederstil.

Putins hellige krig: Her utforskes hvordan Vladimir Putin fikk Den russisk-ortodokse kirke med på invasjonen av Ukraina, og hvordan han har brukt religiøs retorikk for å styrke sin makt og legitimitet. Foredraget gir innsikt i motreaksjonen etter kommunistisk styre og ideen om "Russkij mir".

Når ordene om Gud blir for store: Dette foredraget advarer mot farlig eksklusiv teologisk tenkning som kan føre til nasjonalistiske ideologier. Basert på Simonnes' bok "En Gud for de mange", utforsker det hvordan språket om Gud kan påvirke både menigheter og samfunn, og presenterer en "Vær varsom"-plakat for det åndelige språket.

«Helge Simonnes’ foredrag ga meg en ny og spennende innsikt i forholdet og skjæringspunktet mellom religion og politikk. Det var en glimrende gjennomgang, rikt på innhold og fint avdempet i form.»

NRKs tidligere USA-korrespondent Bjørn Hansen -

Honorar

Helge Simonnes tilpasser sine honorarer etter avtale, med en generell retningslinje om minstepris. Prisen vil variere avhengig av oppdragets omfang og karakter. Vi er åpne for å diskutere og tilpasse oss ulike budsjettbehov, og ønsker å finne en løsning som passer for begge parter.

Ta kontakt

Ønsker du å komme i kontakt med Helge Simonnes, kan du nå ham på følgende måter:

Helge ser frem til å høre fra deg!


“Putins Hellige Krig har givet mig en bedre forståelse for det vanvid som jeg har observeret gennem de sidste mange år i Rusland”