Om Verbum forlag

Det Norske Bibelselskap og Verbum forlag er Norges eldste forlag. I mer enn 200 år har stiftelsen utgitt bøker til norske lesere.

Under merkenavnet Bibelselskapet utgir vi Bibelen på ulike språk og målformer: bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk og tegnspråk. Tekstene blir oversatt i samarbeid med noen av våre fremste bibelforskere, forfattere og språkvitere. Målet er en bibeltekst som gjengir de hebraiske og greske kildetekstene så nøyaktig som mulig – i et levende og uttrykkskraftig språk.

Verbum forlag gir hovedsakelig ut sakprosa om tro og religion. Verbum skal være det ledende forlaget i sin nisje, ved å utvikle forfatterskap som fornyer språket om religion, kristen tro og eksistensielle spørsmål.

Hvert år gir Verbum forlag ut en rekke bøker i ulike sjangre. En viktig oppgave for oss er å stimulere til bibelbruk, inspirere og utfordre bibellesere og skape engasjement rundt Bibelen.

En stor del av våre bøker handler om fortolking og kristen livsforståelse. Dette er bøker som på ulikt vis skal inspirere til refleksjon og livsutfoldelse og til å leve med evangeliet inn i vår tid.

Vi har lang tradisjon for å gi ut bøker for barn og unge. Det gjelder særlig bøker og utstyr til konfirmanter, men også bøker og produkter mot yngre barn, trosopplæring og barnebibler.

Verbum forlag samarbeider tett med Bibelselskapets digitale redaksjon for å nå nye grupper og synliggjøre produktene våre i sosiale medier. Vi har eget lydstudio, produserer egne lydbøker og podkaster, som Bibelbølger og Dagens bibelord.

Forlaget har for tiden seks ansatte og holder til sentralt i Oslo.