Rettigheter til bruk av bibeltekst

Bibelselskapet ønsker at våre bibeloversettelser skal tas i bruk. Vi ønsker alle velkommen til å søke om tillatelse til å bruke oversettelsene våre.

Hopp rett til

Retningslinjer for bruk av Bibelselskapets bibeloversettelser

Bibelselskapet ønsker at våre bibeloversettelser skal tas i bruk og være tilgjengelige for flest mulig.

Vi ønsker derfor alle velkommen til å søke om tillatelse til å bruke sitater fra oversettelsene våre. Med mindre bruken dekkes av sitatretten, må tillatelse innhentes ettersom alle våre bibeloversettelser, som Bibelselskapet har laget og forvaltet, er opphavsrettslig beskyttet, jf. Åndsverkloven § 1 og 2.

Bibelselskapet har også som normal praksis å beregne vederlag for bruken (se unntak under punkt 4 og 5). Nedenfor følger Bibelselskapets retningslinjer for rettighetsforvaltning og våre copyright-bestemmelser ved bruk av Bibelselskapets bibeloversettelser.

Vi har også samlet en oversikt over «ofte stilte spørsmål» og svar på disse. Les gjerne gjennom disse dokumentene og se om du finner svar før du henvender deg til vår rettighetsredaktør.

1. Bibeloversettelser

1a) Følgende bibeloversettelser er opphavsrettslig beskyttet og forvaltes av Bibelselskapet:

 • Oversettelse av 2019: «Biibbal 2019», nordsamisk (forvaltes i fellesskap med Det finske og Det svenske bibelselskap)
 • Oversettelsen av 2011: «Bibel 2011», bokmål og nynorsk
 • Det nye testamentet av 2005, bokmål og nynorsk (utgitt separat i påvente av hel bibel i 2011)
 • Revidert oversettelse av 1978/1985: «NO78/85», bokmål og nynorsk
 • Oversettelsen av 1978: «NO78», bokmål og nynorsk

1b) Følgende bibeloversettelser har falt i det fri og er dermed ikke lenger opphavsrettslig beskyttet:

 • Oversettelsen av 1938 (nynorsk)
 • Oversettelsen av 1930 (bokmål)
 • Bibal 1895 (nordsamisk)

Foruten bibeltekst på nordsamisk, forvalter Bibelselskapet også rettighetene til oversatt bibeltekst på sør- og lulesamisk, samt til prøvetekster i forbindelse med Bibel 2011-oversettelsen. Klikk her for oversikt over disse.

2. Vederlag:

Bibelselskapet har som hovedprinsipp å beregne vederlag for bruk av Bibelselskapets rettighetsbelagte oversettelser i fysiske produkter som for eksempel bok/lærebok, liturgier, magasiner/hefter, postkort, kalendere m.m., og i digitale produkter som for eksempel e-bok, lydbok, app, film, nettsider m.m.

3. Utregningsmodeller:

Eksempler på utregningsmodeller ved fastsettelse av vederlag:

3a) Ved bokutgivelser eller i annet trykt materiale:

a.1. Antologisats for prosa/lyrikk etter gjeldende satser, slik de fremkommer for eks. via Forleggerforeningen:

 • Kr 326,- pr. normalside lyrikk pr. 1 000 eksemplarer (En normalside lyrikk tilsvarer 32 verselinjer)
 • Kr 162,50,- pr. normalside prosa pr. 1 000 eksemplarer (En normalside prosa tilsvarer ca. 2000 anslag)

a.2. Royaltysats i prosent. Dersom bibelteksten utgjør en vesentlig del av bokens innhold/er et bærende element, vil dette kunne være aktuelt. Det beregnes da royalty av den andelen av boken som bibelteksten utgjør.

a.3. Royaltysats pr. side. Dette kan for eksempel benyttes når en bok ikke har preg av å være en antologi, og bibeltekst ikke er noe bærende element i boken.

Merknad: Disse utregningene kan også benyttes ved eks. print-on-demand (opptrykk etter behov), der det regnes ut hva prisen blir for én bok, multiplisert med antall trykte bøker pr. år.

a.4. Vederlag etter skjønn, hvis ingen av de tre modellene er hensiktsmessige.

3b) Ved elektroniske utgivelser (eks. e-bok, lydbok, app og film)

b.1. Royaltyprosent av utsalgspris, vurdert ut fra bibeltekstens omfang

b.2. Fastsatt pris pr. kopi/nedlast

b.3. Sette opp en avtale om en årlig avgift for benyttelse av bibeltekst så lenge det aktuelle prosjekt varer.

c) Ved bibeltekst i musikkverk Se eget punkt om dette i dokumentet: «Om bruk av Bibelselskapets bibeloversettelser og copyright» – punkt 6.

4. Tilfeller der bibeltekst fra Bibelselskapets oversettelser kan brukes vederlagsfritt og uten innhentet tillatelse:

 • Bruk av tekstene i Bibelselskapets 1930-oversettelse (bokmål) og 1938-oversettelse (nynorsk)
 • Personlig bibellesning
 • Dersom bruken dekkes av sitatretten. Eksempel på sitatrett: Der en setning ikke gir mening uten at sitatet tas med, er det sitatrett (gjelder mindre avsnitt). Ved tvil, ta kontakt med rettighetsredaktør hos Bibelselskapet.
 • Bibeltekst i menighetsblad
 • Lenking til bibelen.no
 • Bibeltekst på Facebook og Instagram, mot at det lenkes til @bibel.no. Bibelselskapet krediteres i den utstrekning format tillater det. Krediteringstekst: Bibel 2011 © Bibelselskapet.

5. Kopinoravtalen

Kopinoravtalen regulerer bruk av kopiert bibeltekst, både for Den norske kirke og andre trossamfunn. For Den norske kirke gjelder avtalen for de fellesråd som har gitt KA fullmakt (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter). For trossamfunn og menigheter gjelder avtalen for de som er tilsluttet Norges Kristne Råd og skriftlig har tilsluttet seg avtalen.
Mer om avtalens hovedtrekk og detaljerte bestemmelser for de to kategoriene finnes her: Kopinor-avtaler for kirker og trossamfunn

6. Kreditering

Ved sitatrett: Ifølge Sitatretten er det et krav at rettighetshaver til verket navngis og at kilden angis. Copyrightnotisen kan i disse tilfellene være som følger: Bibeltekst er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. I referanseliste i forbindelse med artikler o.l. kan ordlyden også være slik: Bibel 2011. Bibelselskapets oversettelse. Hentet fra www.bibel.no/Nettbibelen. Dersom det er NO78/85-oversettelsen som er benyttet, må man endre tilsvarende.

Når det ikke er sitatrett og tillatelse følgelig må innhentes i forkant, kan copyrightnotisen være slik: Bibeltekst er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse.

7. Tilfeller der bruk av bibeltekst må vurderes ekstra nøye:

 • Digital bruk som kan komme i strid med eksklusive avtaler gjort med tredjepart
 • Bibeltekst utover dagens bibelord på nettsider
 • Konkurrerende digitale eller analoge produkter

Merknader: Vederlag ved bruk av tekst fra våre bibeloversettelser er regnet som avgiftspliktig omsetning, og Bibelselskapet er derfor forpliktet til å fakturere med merverdiavgift.