Vandring gjennom Bibelen for barn

La skolebarna lære hovedlinjene i Det gamle og Det nye testamentet på en morsom og aktiv måte. Her er et kurs som er forbeholdt skolen og rettet mot undervisning i 4.–5. trinn.

Barn som rekker opp hånden

Vandring gjennom Bibelen for barn er et undervisningsopplegg for 4.-5. trinn i skolen. Opplegget er en tidslinje av fortellinger muntlig formidlet, og det inviterer til aktiv elevmedvirkning og engasjement.

Bibelselskapet utdanner kursholdere i VGBB. Kurset er egnet for kateketer, prester og undervisningsledere i Den norske kirke, frimenigheter og organisasjoner – som ønsker å tilby kurset til 4.-5. trinnene i grunnskolen. Deltakerne skoleres til å gi kurstilbudet på to dobbeltimer til skoler innen sine menigheter/områder. Kurset er også tilgjengelig som nettkurs med avsluttende digital samling.

Vandring gjennom Bibelen - eksempelvideo

Videoen viser et glimt fra et besøk fra en av Bibelselskapets kursholdere i Vandring gjennom Bibelen for barn i en skoleklasse.