Dagens bibelord 30.09.2023

Salmene 91,9–16

9 «Du, Herre, er min tilflukt.» Den høyeste har du gjort til din bolig. 10 Det skal ikke hende deg noe vondt, ingen plage skal komme nær ditt telt. 11 For han skal gi englene sine befaling om å bevare deg på alle dine veier. 12 De skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein. 13 Du skal tråkke på løve og slange og trampe på ungløve og orm. 14 «Jeg berger ham når han holder seg til meg, jeg verner ham, for han kjenner mitt navn. 15 Når han kaller på meg, svarer jeg, jeg er med ham i nøden, jeg frir ham ut og gir ham ære. 16 Jeg metter ham med et langt liv og lar ham se min frelse.»

Kilde: www.bibel.no