21. april 2024

Dagens bibelord

Johannes 13,30-35

Les i nettbibelen

30 Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var natt. 31 Da han var gått, sa Jesus: «Nå ble Menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. 32 [Og er Gud blitt herliggjort gjennom ham,] skal Gud selv også... Vis hele teksten

30 Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var natt. 31 Da han var gått, sa Jesus: «Nå ble Menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. 32 [Og er Gud blitt herliggjort gjennom ham,] skal Gud selv også herliggjøre ham, og gjøre det snart. 33 Mine barn! Ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere også: Dit jeg går, kan dere ikke komme. 34 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. 35 Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.»

Dagens bibelord

Johannes 13,30-35

Les i nettbibelen

30 Med det same Judas hadde fått biten, gjekk han ut. Det var natt. 31 Då han hadde gått, sa Jesus: «No lyste Guds herlegdom om Menneskesonen, og herlegdom lyste om Gud gjennom han. 32 [Og har Gud vorte herleggjord gjennom han,] så skal Gud... Vis hele teksten

30 Med det same Judas hadde fått biten, gjekk han ut. Det var natt. 31 Då han hadde gått, sa Jesus: «No lyste Guds herlegdom om Menneskesonen, og herlegdom lyste om Gud gjennom han. 32 [Og har Gud vorte herleggjord gjennom han,] så skal Gud sjølv herleggjera han. Ja, snart skal Guds herlegdom lysa om han! 33 Endå ei lita stund er eg hos dykk, borna mine. De kjem til å leita etter meg, men det eg sa til jødane, seier eg no til dykk òg: Dit eg går, kan ikkje de koma. 34 Eit nytt bod gjev eg dykk: De skal elska kvarandre. Som eg har elska dykk, skal de elska kvarandre. 35 På det skal alle skjøna at de er mine læresveinar: at de har kjærleik til kvarandre.»

Dagens bibelord

Johannes 13,30-35

Les i nettbibelen

30 Go Judas lei borran láibebihtá, de son vulggii dallánaga olggos. Lei idja. 31 Go Judas lei mannan, de Jesus celkkii: “Dál Olbmobárdni lea hearvásmahttojuvvon, ja Ipmil lea hearvásmahttojuvvon su siste. 32 Jos Ipmil lea... Vis hele teksten

30 Go Judas lei borran láibebihtá, de son vulggii dallánaga olggos. Lei idja. 31 Go Judas lei mannan, de Jesus celkkii: “Dál Olbmobárdni lea hearvásmahttojuvvon, ja Ipmil lea hearvásmahttojuvvon su siste. 32 Jos Ipmil lea hearvásmahttojuvvon su siste, de Ipmil hearvásmahttá su ieš iežas siste, ja Ipmil dahká dan fargga. 33 Mánážiiddán, oanehis bottoža mun lean ain din luhtte. Dii šaddabehtet ohcat mu, muhto mun cealkkán dál didjiide seammá maid celken juvddálaččaide: Dohko gosa mun manan, dii ehpet beasa. 34 Mun attán didjiide ođđa báhkkoma: Ráhkistehket guhtet guimmiideattet. Nugo mun lean ráhkistan din, de ráhkistehket diige guhtet guimmiideattet. 35 Buohkat dovdet din mu máhttájeaddjin, jos dii ráhkistehpet guhtet guimmiideattet.”

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave
BibleProject-logo

Forstå Bibelen med film

BibleProject er filmer for å forstå Bibelen bedre. Takket være givere i Norge er dette gratis ressurser som alle kan ta i bruk.

Se filmene
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Mer om Verbum
Påskemagasinet Stille dager 2024

Påskemagasinet Stille dager 2024

Påskens innhold mellom to permer!