06. desember 2023

Dagens bibelord

Salmene 16,5-11

Les i nettbibelen

5 Herre, du er min del og mitt beger. Du holder min lodd i dine hender. 6 Fruktbar jord ble målt opp til meg, en herlig eiendom ble min. 7 Jeg velsigner Herren, som leder meg, jeg får råd fra mitt indre også om natten. ... Vis hele teksten

5 Herre, du er min del og mitt beger. Du holder min lodd i dine hender. 6 Fruktbar jord ble målt opp til meg, en herlig eiendom ble min. 7 Jeg velsigner Herren, som leder meg, jeg får råd fra mitt indre også om natten. 8 Alltid har jeg Herren framfor meg. Han er ved min høyre side, jeg skal aldri vakle. 9 Derfor gleder mitt hjerte seg, og mitt innerste jubler, selv kroppen kan slå seg til ro. 10 Du overgir ikke min sjel til dødsriket, du lar ikke din trofaste tjener se graven. 11 Du lærer meg livets vei, hos deg er glede i overflod, fryd uten ende ved din høyre hånd.

Dagens bibelord

Salmane 16,5-11

Les i nettbibelen

5 Herre, du er min del og mitt beger. Du held min lut i dine hender. 6 Fruktbar jord vart målt opp til meg, ein herleg eigedom vart min. 7 Eg velsignar Herren, som leier meg, jamvel om natta får eg råd frå mitt indre. ... Vis hele teksten

5 Herre, du er min del og mitt beger. Du held min lut i dine hender. 6 Fruktbar jord vart målt opp til meg, ein herleg eigedom vart min. 7 Eg velsignar Herren, som leier meg, jamvel om natta får eg råd frå mitt indre. 8 Alltid har eg Herren framfor meg. Han er ved mi høgre side, eg skal ikkje vakla. 9 Difor er det glede i mitt hjarte, og mitt inste jublar, jamvel kroppen kan slå seg til ro. 10 Du gjev ikkje mi sjel over til dødsriket, du lèt ikkje din trufaste tenar sjå grava. 11 Du lærer meg livsens veg, hos deg er glede i overflod, fagnad utan ende ved di høgre hand.

Dagens bibelord

Sálmmaid girji 16,5-11

Les i nettbibelen

5 Hearrá, don leat mu árbeoassi ja mu cearki, don mearridat mu vuorbbi. 6 Mun lean ožžon iežan oasi čáppa eatnamis, duođaid, hearvás árbbi mun lean ožžon. 7 Mun máinnun Hearrá guhte rávve mu, velá ihkkuge mun gulan su rávvagiid ... Vis hele teksten

5 Hearrá, don leat mu árbeoassi ja mu cearki, don mearridat mu vuorbbi. 6 Mun lean ožžon iežan oasi čáppa eatnamis, duođaid, hearvás árbbi mun lean ožžon. 7 Mun máinnun Hearrá guhte rávve mu, velá ihkkuge mun gulan su rávvagiid siskkildasastan. 8 Mun muittán Hearrá álelassii. Go son lea mu olgeš bealde, de mun in goassege suoibbo. 9 Danne mu váibmu illuda ja mu siellu ávvuda, velá mu rumašge lea oadjebas. 10 Don it hilggo mu sielu jábmiidáibmui, don it suova iežat oskkáldas bálvaleaddji oaidnit hávddi. 11 Don válddahalat munnje eallima geainnu, du muođuid ovddas lea ilu dievasvuohta, agálaš ávvu du olgeš gieđa bealde.

BibleProject-logo

Forstå Bibelen med film

BibleProject er filmer for å forstå Bibelen bedre. Takket være givere i Norge er dette gratis ressurser som alle kan ta i bruk.

Se filmene
Bord med åpne bibler på.

Bibelleseplaner

Bibelselskapet har ulike leseplaner for forskjellige aldersgrupper. De gir oversiktlig og konkret hjelp til å lese i Bibelen til både nye og mer erfarne bibellesere.

Start en leseplan
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Til nettbutikken

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave