19. juni 2024

Dagens bibelord

Ordspråkene 4,20-27

Les i nettbibelen

20 Min sønn, lytt når jeg taler, vend øret til mine ord! 21 Slipp dem aldri av syne, bevar dem dypt i ditt hjerte! 22 De er liv for den som finner dem, og gir hele kroppen helse. 23 Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, ... Vis hele teksten

20 Min sønn, lytt når jeg taler, vend øret til mine ord! 21 Slipp dem aldri av syne, bevar dem dypt i ditt hjerte! 22 De er liv for den som finner dem, og gir hele kroppen helse. 23 Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. 24 La aldri munnen tale falske ord, hold leppene borte fra svik! 25 Ha øynene rettet framover, fest blikket på det som ligger foran! 26 Gjør stien jevn der foten skal gå, da blir alle dine veier trygge. 27 Vik ikke av til høyre eller venstre, hold foten borte fra det onde!

Dagens bibelord

Ordtaka 4,20-27

Les i nettbibelen

20 Son min, lytt når eg talar, vend øyret til mine ord! 21 Slepp dei aldri av syne, gøym dei djupt i hjartet! 22 Dei er liv for den som finn dei, og gjev helse til heile kroppen. 23 Ta vare på hjartet framfor alt, for livet... Vis hele teksten

20 Son min, lytt når eg talar, vend øyret til mine ord! 21 Slepp dei aldri av syne, gøym dei djupt i hjartet! 22 Dei er liv for den som finn dei, og gjev helse til heile kroppen. 23 Ta vare på hjartet framfor alt, for livet går ut frå det. 24 Lat aldri munnen tala falske ord, hald leppene borte frå svik! 25 Lat auga dine sjå beint fram, fest blikket på det som ligg framføre! 26 Gjer stigen jamn der foten skal gå, då blir alle dine vegar trygge. 27 Vik ikkje av til høgre eller venstre, hald foten din borte frå det vonde!

Dagens bibelord

Sátneláskkut 4,20-27

Les i nettbibelen

20 Bártnážan, gula maid mun dajan, guldal dárkilit mu sániid. 21 Ale goassege luoitte daid čalmmiidat ovddas, vurke daid čiekŋalassii iežat váibmui. 22 Dat addet eallima dasa gii daid gávdná, dálkasa olles su rupmašii. 23... Vis hele teksten

20 Bártnážan, gula maid mun dajan, guldal dárkilit mu sániid. 21 Ale goassege luoitte daid čalmmiidat ovddas, vurke daid čiekŋalassii iežat váibmui. 22 Dat addet eallima dasa gii daid gávdná, dálkasa olles su rupmašii. 23 Várjal váimmot eambbo go buot eará, dainna go eallin vuolgá das. 24 Ale suova iežat njálmmi sárdnut vearálaččat, ale ane baksamiiddát behttosii. 25 Gehččoset du čalmmit njuolga ovddos, geahča dasa mii dus lea ovddabealde. 26 Dárko dan luotta man leat vázzimin, de don jođát álo nana eatnama alde. 27 Ale spiehkkas olgeš alege gurut beallái, jorgal lávkkiidat bahás eret.

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave
BibleProject-logo

Forstå Bibelen med film

BibleProject er filmer for å forstå Bibelen bedre. Takket være givere i Norge er dette gratis ressurser som alle kan ta i bruk.

Se filmene
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Mer om Verbum
Påskemagasinet Stille dager 2024

Påskemagasinet Stille dager 2024

Påskens innhold mellom to permer!