04. desember 2023

Dagens bibelord

2. Korinter 3,12-18

Les i nettbibelen

12 Siden vi har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet. 13 Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se at glansen bleknet og tok slutt. 14 Likevel ble deres sinn forherdet. For helt til i dag... Vis hele teksten

12 Siden vi har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet. 13 Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se at glansen bleknet og tok slutt. 14 Likevel ble deres sinn forherdet. For helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakt, og det blir ikke fjernet, for det er i Kristus det blir tatt bort. 15 Ja, også i dag ligger sløret over deres hjerter hver gang det blir lest fra Moseloven. 16 Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. 17 Herren, det er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. 18 Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd.

Dagens bibelord

2. Korintar 3,12-18

Les i nettbibelen

12 Når vi no har slikt eit håp, går vi frimodig fram. 13 Vi gjer ikkje som Moses, som la eit slør over andletet så israelittane ikkje skulle sjå den minkande glansen før han var borte. 14 Men dei vart forherda. For heilt til denne dag ligg... Vis hele teksten

12 Når vi no har slikt eit håp, går vi frimodig fram. 13 Vi gjer ikkje som Moses, som la eit slør over andletet så israelittane ikkje skulle sjå den minkande glansen før han var borte. 14 Men dei vart forherda. For heilt til denne dag ligg dette sløret der når dei les frå den gamle pakta, og det blir ikkje fjerna, for det er i Kristus det blir teke bort. 15 Ja, heilt til denne dag ligg det eit slør over hjartet deira når det blir lese frå Moselova. 16 Men når dei vender om til Herren, blir sløret teke bort. 17 Herren, det er Anden, og der Herrens Ande er, der er fridom. 18 Men vi som utan slør over andletet ser Herrens herlegdom som i ein spegel, vi blir alle omdanna til dette biletet, frå herlegdom til herlegdom, og dette skjer ved Herrens Ande.

Dagens bibelord

2. Korinta 3,12-18

Les i nettbibelen

12 Go mis nappo lea dakkár doaivu, de mis lea stuorra roahkkatvuohta 13 eatge mii daga nugo Moses: Son bijai liinni muođuid ovdii, amaset israellaččat oaidnit ahte dat mii lei jávkamin, nogai. 14 Muhto sin miella buošui. Dasgo dat liidni lea... Vis hele teksten

12 Go mis nappo lea dakkár doaivu, de mis lea stuorra roahkkatvuohta 13 eatge mii daga nugo Moses: Son bijai liinni muođuid ovdii, amaset israellaččat oaidnit ahte dat mii lei jávkamin, nogai. 14 Muhto sin miella buošui. Dasgo dat liidni lea ain otná beaivvi govččasin go sii lohket boares lihtu girjjiid, iige dat váldojuvvo eret, danin go dat váldojuvvo eret Kristusa bokte. 15 Velá otná beaivvige sin váimmu alde lea govččas, go sii lohket Mosesa lága. 16 Muhto go sii jorgalit Hearrá beallái, de govččas váldojuvvo eret. 17 Hearrá lea Vuoigŋa, ja gos Hearrá Vuoigŋa lea, doppe lea friddjavuohta. 18 Mii, geain ii leat govččas muođuid ovddas, geahčadit Hearrá hearvásvuođa dego speadjalis, ja mii nuppástuvvat seammá hearvásvuođa láhkásažžan, hearvásvuođas hearvásvuhtii. Dán dahká Hearrá, Vuoigŋa.

BibleProject-logo

Forstå Bibelen med film

BibleProject er filmer for å forstå Bibelen bedre. Takket være givere i Norge er dette gratis ressurser som alle kan ta i bruk.

Se filmene
Bord med åpne bibler på.

Bibelleseplaner

Bibelselskapet har ulike leseplaner for forskjellige aldersgrupper. De gir oversiktlig og konkret hjelp til å lese i Bibelen til både nye og mer erfarne bibellesere.

Start en leseplan
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Til nettbutikken

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave