23. april 2024

Dagens bibelord

Jesaja 61,8-11

Les i nettbibelen

8 For jeg er Herren, som elsker rett og hater ran og urett. I troskap gir jeg dem lønn og slutter en evig pakt med dem. 9 Deres ætt skal bli kjent blant folkeslagene, etterkommerne deres blant folkene. Alle som ser dem, skal forstå ... Vis hele teksten

8 For jeg er Herren, som elsker rett og hater ran og urett. I troskap gir jeg dem lønn og slutter en evig pakt med dem. 9 Deres ætt skal bli kjent blant folkeslagene, etterkommerne deres blant folkene. Alle som ser dem, skal forstå at de er en ætt som Herren velsigner. 10 Jeg gleder meg i Herren, min sjel jubler over min Gud. For han har kledd meg i frelsens klær og svøpt meg i rettferdighets kappe lik en brudgom som setter på seg prestelig turban, lik en brud som pynter seg med smykker. 11 For som jorden lar spirene vokse, som en hage lar frøene gro, slik skal Herren Gud la rettferdighet og lovsang spire fram for alle folkeslag.

Dagens bibelord

Jesaja 61,8-11

Les i nettbibelen

8 For eg er Herren, som elskar rett og hatar ran og urett. I truskap gjev eg dei løn og gjer ei evig pakt med dei. 9 Ætta deira skal bli kjend mellom folkeslaga, etterkomarane deira mellom folka. Alle som ser dei, skal skjøna at... Vis hele teksten

8 For eg er Herren, som elskar rett og hatar ran og urett. I truskap gjev eg dei løn og gjer ei evig pakt med dei. 9 Ætta deira skal bli kjend mellom folkeslaga, etterkomarane deira mellom folka. Alle som ser dei, skal skjøna at dei er ei ætt som Herren velsignar. 10 Eg gleder meg i Herren, mi sjel jublar over min Gud. For han har kledd meg i frelsesklede og sveipt meg i rettferds kappe lik ein brudgom som set på seg presteleg turban, lik ei brur som pyntar seg med smykke. 11 For som jorda lèt spirene veksa, som ein hage lèt frøa gro, så skal Herren Gud la rettferd og lovsong spira fram for alle folkeslag.

Dagens bibelord

Jesaja 61,8-11

Les i nettbibelen

8 Mun, Hearrá, ráhkistan vuoigatvuođa ja vašuhan rievideami ja vuoigatmeahttunvuođa. Mun lean oskkáldas ja attán álbmogasan bálkká, mun dagan dainna agálaš lihtu. 9 Dalle dan mánát adnojuvvojit árvvus álbmogiid gaskkas, sin nálli... Vis hele teksten

8 Mun, Hearrá, ráhkistan vuoigatvuođa ja vašuhan rievideami ja vuoigatmeahttunvuođa. Mun lean oskkáldas ja attán álbmogasan bálkká, mun dagan dainna agálaš lihtu. 9 Dalle dan mánát adnojuvvojit árvvus álbmogiid gaskkas, sin nálli olbmuid čearddaid siste. Buohkat geat oidnet sin, ipmirdit ahte sii leat sohka maid Hearrá lea buressivdnidan. 10 Mun illudan Hearrás, mu siellu ávvuda mu Ipmilis, danin go son lea gárvvuhan munnje bestojumi gárvvuid ja giessan mu birra vanhurskkisvuođa oalgebiktasa, nu ahte mun lean dego irgi gii bidjá turbána oaivái, dahje nugo moarsi gii čiŋaha iežas čiŋaidisguin. 11 Nugo eanan bohciidahttá šattu ja gilvvagárdi iđiha dan mii lea gilvojuvvon, nu Hearrá Ipmil bohciidahttá vanhurskkisvuođa, ja rámádus badjána buot álbmogiid gullut.

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave
BibleProject-logo

Forstå Bibelen med film

BibleProject er filmer for å forstå Bibelen bedre. Takket være givere i Norge er dette gratis ressurser som alle kan ta i bruk.

Se filmene
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Mer om Verbum
Påskemagasinet Stille dager 2024

Påskemagasinet Stille dager 2024

Påskens innhold mellom to permer!