30. mai 2024

Dagens bibelord

Nehemja 9,9-17

Les i nettbibelen

9 Du så hvordan fedrene ble plaget i Egypt, og du hørte deres skrik ved Sivsjøen. 10 Du gjorde tegn og under med farao og tjenerne hans og alt folket i landet. For du visste at de handlet i overmot mot fedrene våre. Du skapte... Vis hele teksten

9 Du så hvordan fedrene ble plaget i Egypt, og du hørte deres skrik ved Sivsjøen. 10 Du gjorde tegn og under med farao og tjenerne hans og alt folket i landet. For du visste at de handlet i overmot mot fedrene våre. Du skapte deg et navn som varer til denne dag. 11 Du kløvde sjøen foran dem, og de dro gjennom havet på tørr grunn. Men de som forfulgte dem, kastet du i dypet som stein i det veldige vannet. 12 I en skysøyle førte du dem om dagen og i en ildsøyle om natten; den lyste opp veien de skulle gå. 13 Du steg ned på Sinai-fjellet og talte til dem fra himmelen. Du ga dem rette ordninger, sanne lover, gode forskrifter og bud. 14 Din hellige sabbat kunngjorde du, bud, forskrifter og lov ga du dem gjennom Moses, din tjener. 15 Brød fra himmelen ga du dem mot sulten, og vann lot du strømme fra klippen mot tørsten. Du bød dem dra inn og ta landet i eie, det som du med løftet hånd hadde lovet dem. 16 Men de var hovmodige og stivnakket, fedrene våre, de hørte ikke på dine bud. 17 De nektet å høre og husket ikke dine under, som du hadde gjort for dem. De var stivnakket og tok seg en leder for å vende tilbake til slaveriet i Egypt. Men du er en Gud som tilgir, du er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn; og du forlot dem ikke.

Dagens bibelord

Nehemja 9,9-17

Les i nettbibelen

9 Du såg korleis fedrane vart plaga i Egypt, du høyrde deira skrik ved Sivsjøen. 10 Du gjorde teikn og under med farao og tenarane hans og alt folket i landet. For du visste at dei handla i overmot mot fedrane våre. Du skapte... Vis hele teksten

9 Du såg korleis fedrane vart plaga i Egypt, du høyrde deira skrik ved Sivsjøen. 10 Du gjorde teikn og under med farao og tenarane hans og alt folket i landet. For du visste at dei handla i overmot mot fedrane våre. Du skapte deg eit namn som varer til denne dag. 11 Du kløyvde sjøen framfor dei, og dei drog gjennom havet på tørr grunn. Men dei som forfølgde dei, kasta du i djupet som stein i det veldige vatnet. 12 I ei skysøyle førte du dei om dagen og i ei eldsøyle om natta; ho lyste opp vegen dei skulle gå. 13 Du steig ned på Sinai-fjellet og tala til dei frå himmelen. Du gav dei rette ordningar, sanne lover, gode forskrifter og bod. 14 Din heilage sabbat kunngjorde du, bod, forskrifter og lov gav du dei gjennom Moses, tenaren din. 15 Brød frå himmelen gav du dei mot hungeren, og vatn lét du strøyma frå berget mot tørsten. Du baud dei dra inn og ta landet i eige, det som du med lyft hand hadde lova dei. 16 Men dei var hovmodige og stivnakka, fedrane våre, dei høyrde ikkje på dine bod. 17 Dei nekta å høyra og hugsa ikkje dine under som du hadde gjort for dei. Dei var stivnakka og tok seg ein leiar for å venda attende til slaveriet i Egypt. Men du er ein Gud som tilgjev, du er nådig og mild, sein til vreide og rik på miskunn, og du forlét dei ikkje.

Dagens bibelord

Nehemja 9,9-17

Les i nettbibelen

9 Don oidnet min áhčiid vártnuhisvuođa Egyptas, don gullet sin čuorvasa Ruksesmeara gáttis. 10 Don dahket mearkkaid ja oavdudaguid faraoi, su bálvaleddjiide ja su eatnama álbmogii, dasgo don oidnet sin čeavlás meanuid min áhčiid... Vis hele teksten

9 Don oidnet min áhčiid vártnuhisvuođa Egyptas, don gullet sin čuorvasa Ruksesmeara gáttis. 10 Don dahket mearkkaid ja oavdudaguid faraoi, su bálvaleddjiide ja su eatnama álbmogii, dasgo don oidnet sin čeavlás meanuid min áhčiid vuostá. Nu don dahket alccesat nama mii beaggá ain odnege. 11 Don luddejit ábi sin ovddas, ja sii rasttildedje meara goikása mielde. Muhto daid geat doarrádalle sin, don suhppejit čiekŋalassii dego geađggi veagalaš čáziide. 12 Don láidejit sin balvabáccis beaivet, ihkku don diktet dollabácci čuvget geainnu man sii johte. 13 Don njidjet Sinaivárrái, don sárdnot singuin almmis, addet sidjiide rivttes njuolggadusaid ja luohtehahtti lágaid, buriid gohččumiid ja báhkkomiid. 14 Don almmuhit sidjiide iežat bassi sabbaha, ja don addet sidjiide báhkkomiid, njuolggadusaid ja lágaid du bálvaleaddji Mosesa bokte. 15 Don addet sidjiide láibbi almmis, go sii nelgo, don diktet čázi golgat bávttis, go sii goike. Don gohččot sin mannat váldit oapmineaset eatnama maid ledjet vurdnon addit sidjiide. 16 Muhto min áhčit ledje čeavlát ja nággárat, eai sii guldalan du báhkkomiid. 17 Sii biehttaledje jeagadeames eaige muitán oavdduid maid don ledjet dahkan sidjiide. Sii nággárušše ja mearridedje máhccat Egypta šlávvavuhtii. Muhto don attát ándagassii, don leat árbmugas ja váibmoláđis Ipmil, don leat guhkesmielalaš ja du buorrevuohta lea stuoris, don it hilgon sin.

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave
BibleProject-logo

Forstå Bibelen med film

BibleProject er filmer for å forstå Bibelen bedre. Takket være givere i Norge er dette gratis ressurser som alle kan ta i bruk.

Se filmene
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Mer om Verbum
Påskemagasinet Stille dager 2024

Påskemagasinet Stille dager 2024

Påskens innhold mellom to permer!