16. april 2024

Dagens bibelord

Filipperne 3,12-14

Les i nettbibelen

12 Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus [Jesus]. 13 Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg:... Vis hele teksten

12 Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus [Jesus]. 13 Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, 14 og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.

Dagens bibelord

Filipparane 3,12-14

Les i nettbibelen

12 Eg meiner ikkje at eg alt har nådd dette, eller alt er fullkomen, men eg jagar etter det for å gripa det, for eg er sjølv gripen av Kristus [Jesus]. 13 Mine sysken, eg trur ikkje om meg sjølv at eg har gripe det, men eitt gjer eg: Eg gløymer... Vis hele teksten

12 Eg meiner ikkje at eg alt har nådd dette, eller alt er fullkomen, men eg jagar etter det for å gripa det, for eg er sjølv gripen av Kristus [Jesus]. 13 Mine sysken, eg trur ikkje om meg sjølv at eg har gripe det, men eitt gjer eg: Eg gløymer det som ligg bak, og strekkjer meg mot det som er framanfor, 14 og jagar fram mot målet, mot den sigersprisen som Gud frå det høge har kalla oss til i Kristus Jesus.

Dagens bibelord

Filippi 3,12-14

Les i nettbibelen

12 Mun in oaivvil ahte livččen juo olahan iežan meari dahje juo šaddan ollisin, muhto mun vikkan fáhtet dan, danne go Kristus Jesus lea fáhten mu. 13 Vieljažiiddán, in mun gátte ahte livččen vel dan fáhten. Muhto ovtta mun dagan: Mun vajáldahtán... Vis hele teksten

12 Mun in oaivvil ahte livččen juo olahan iežan meari dahje juo šaddan ollisin, muhto mun vikkan fáhtet dan, danne go Kristus Jesus lea fáhten mu. 13 Vieljažiiddán, in mun gátte ahte livččen vel dan fáhten. Muhto ovtta mun dagan: Mun vajáldahtán dan mii lea maŋábealde, ja faŋuhan dan mii lea ovddabealde. 14 Mun viegan mearrebáikki guvlui vai vuoittán bálkkašumi mii lea allagasas ja masa Ipmil lea rávkan min Kristus Jesusis.

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave
BibleProject-logo

Forstå Bibelen med film

BibleProject er filmer for å forstå Bibelen bedre. Takket være givere i Norge er dette gratis ressurser som alle kan ta i bruk.

Se filmene
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Mer om Verbum
Påskemagasinet Stille dager 2024

Påskemagasinet Stille dager 2024

Påskens innhold mellom to permer!