20. mai 2024

Dagens bibelord

Johannes 6,44-47

Les i nettbibelen

44 Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. 45 Det står skrevet hos profetene: Alle skal være opplært av Gud. Den som hører på Far og lærer av ham, kommer til meg. 46 Men ingen... Vis hele teksten

44 Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. 45 Det står skrevet hos profetene: Alle skal være opplært av Gud. Den som hører på Far og lærer av ham, kommer til meg. 46 Men ingen har sett min Far. Bare han som er fra Gud, har sett Far. 47 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror, har evig liv.

Dagens bibelord

Johannes 6,44-47

Les i nettbibelen

44 Ingen kan koma til meg utan at Far som sende meg, dreg han, og eg skal reisa han opp på den siste dagen. 45 Det står skrive hos profetane: Alle skal vera opplærte av Gud. Kvar den som høyrer på Far og lærer av han, kjem til meg. 46 Men ingen... Vis hele teksten

44 Ingen kan koma til meg utan at Far som sende meg, dreg han, og eg skal reisa han opp på den siste dagen. 45 Det står skrive hos profetane: Alle skal vera opplærte av Gud. Kvar den som høyrer på Far og lærer av han, kjem til meg. 46 Men ingen har sett min Far. Berre han som er frå Gud, har sett Far. 47 Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: Den som trur, har evig liv.

Dagens bibelord

Johannes 6,44-47

Les i nettbibelen

44 Ii oktage sáhte boahtit mu lusa muđui go Áhčči guhte lea vuolggahan mu, geassá su. Dan gii boahtá, mun čuoččáldahtán maŋimuš beaivvi. 45 Profehtaid čállagiin daddjojuvvo: Sii buohkat šaddet Ipmila máhttájeaddjin. Juohkehaš gii lea guldalan Áhči... Vis hele teksten

44 Ii oktage sáhte boahtit mu lusa muđui go Áhčči guhte lea vuolggahan mu, geassá su. Dan gii boahtá, mun čuoččáldahtán maŋimuš beaivvi. 45 Profehtaid čállagiin daddjojuvvo: Sii buohkat šaddet Ipmila máhttájeaddjin. Juohkehaš gii lea guldalan Áhči ja oahppan sus, boahtá mu lusa. 46 Muhto ii oktage leat oaidnán Áhči; dušše son gii lea boahtán Ipmila luhtte, lea oaidnán Áhči. 47 Duođaid, duođaid, mun cealkkán didjiide: Das gii osku, lea agálaš eallin.

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave
Tegning av flammer over hodene på apostlene

Pinse i Bibelen

Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Da Den hellige ånd kommer, blir det begynnelsen for de kristne menighetene, og dermed for hele den kristne kirke. Derfor regnes pinsen som kirkens fødselsdag.

Les mer
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Mer om Verbum
Påskemagasinet Stille dager 2024

Påskemagasinet Stille dager 2024

Påskens innhold mellom to permer!