Et annerledes år

2020 ble helt annerledes enn vi så for oss da året begynte. Behovet for bibler har imidlertid aldri vært større, og i 2020 ga Bibelselskapets givere mer enn 328 000 mennesker en bibel, en bibeldel, et nytestamente eller et hefte gjennom et av våre 42 prosjekter som distribuerer materiell.

I tillegg har vi støttet 31 oversettelsesprosjekter, 9 bibelselskap i land hvor bibelarbeid er vanskelig, 6 bibelselskap som risikerte å gå konkurs på grunn av sviktende inntekter forårsaket av korona-pandemien, og 8 andre prosjekter.

Totalt har norske bibelvenner støttet mer 89 prosjekter i 44 land.

På denne siden kan du, i alfabetisk rekkefølge, se nesten alle bibelselskap og prosjekter som fikk støtte takket være gaver fra våre givere i 2020.

Bibelutdeling Aleppo, Syria påsken 2020
Bibelutdeling i Aleppo, Syria påsken 2020

GT = Det gamle testamentet

NT = Det nye testamentet.

Det arabisk-israelske bibelselskapet:

Generell drift og lønn, støtte til bibelsenter i Nasaret (bibelkurs for kvinner og familier)

Albania:

Videreutvikling av bibelarbeidet i landet.

Algerie:

Oversettelse til berberspråk, bibeldeler til utdeling, støtte til generell drift og lønn.

Armenia:

Oversettelse til øst-armensk.

Aserbajdsjan:

Generell drift og lønn, oversettelse til udin, utgivelse av ferdige bibeldeler på udin, feiring av bibeldag og markering av 1 400 års jubileum for Bibelen i landet.

Bangladesh:

Oversettelse av barnebibel til santali.

Burundi:

Traumebehandling.

Kamerun:

Prosjekt «Esther» (gir unge kvinner utsatt for seksuelle overgrep hjelp og støtte).

Katastrofefond:

Koronapandemien førte til arbeidsløshet og permitteringer over hele verden. Derfor hadde mennesker mange steder ikke lenger råd til å kjøpe bibler, og inntektene til flere bibelselskap forsvant. 38 av verdens 150 bibelselskap har så langt (pr januar 2021) vært nødt til å søke om krisehjelp for å sikre at Guds Ord skal være tilgjengelig også etter pandemien. Norske givere har gitt slik hjelp til bibelselskapene i Armenia, Hviterussland, Albania, Portugal, Ecuador og Moldova.

Kina:

Bibelpapir for subsidiering av prisen på bibler, bibler til gratis utdeling, motorsykler til pastorer som arbeider i vanskelig tilgjengelige fjellområder, med mer. Totalt ble det gitt støtte til bibelpapir til minst 223 067 bibler.

Colombia:

Oversettelse til wayuunaiki.

Cuba:

Minst 15 000 bibler til gratis utdeling.

Egypt:

Minst 31 250 bibeldeler og NT til utdeling.

Etiopia:

Oversettelse til amharisk (studiebibel), kambatta (GT), hadiyya, awingi, tembaro (NT).

Georgia:

Bibelstudiemateriell.

Guinea Bissau:

Bibler, NT og bibeldeler til utdeling.

Gulfen:

= Kuwait, Bahrain, De forente arabiske emirater og Oman. Utdeling av over 5 880 bibler, nytestamenter og bibeldeler til migrantarbeidere og andre prosjekter.

Haiti:

Utdeling av minst 2941 NT og bibler til skolebarn.

India:

Oversettelse til 25 lokale språk, samt revisjon av Bibelen på santali.

Irak:

Generell drift og lønn, samt utdeling av minst 4 857 bibler, NT, bibeldeler og kalendere med bibelvers.

Israel:

Minst 1 816 bibler, NT og bibeldeler til utdeling.

Jordan:

Kristent leirarbeid, utdeling av minst 3 187 bibler, NT og bibeldeler, bygging av bibelsenter i hovedstaden Amman.

Kapp Verde:

Bibler, NT og bibeldeler til utdeling.

Kazakhstan:

Minst 2 429 bibler og NT til utdeling.

Kirgisistan:

Generell drift og lønn, oversettelse til kirgisisk (GT), og støtte til markering av bibeldag.

Kroatia:

Oversettelse til kroatisk.

Latvia:

Oversettelse og utgivelse av boken «En helt overkommelig bibel» for ungdom.

Libanon:

Utdeling av minst 2 648 bibler, NT og bibeldeler.

Liberia:

Utdeling av minst 3 394 bibler, NT og bibeldeler til ungdom.

Moldova:

Generell drift og lønn.

Mongolia:

Oversettelse til mongolsk.

Det palestinske bibelselskap:

Bibelsenter i Jenin.

São Tomé og Príncipe:

Bibler, NT og bibeldeler til utdeling.

Serbia:

Leseopplæring for rom-barn ved bruk av Bibelen, og utdeling av minst 960 bibler til disse barna.

Tanzania:

Oversettelse til kirimi, igikurya og kinyramba.

Togo:

Støtte oversettelse (GT) til lama.

Tyrkia:

Generell støtte til drift og lønn.

Ukraina:

Ny oversettelse til ukrainsk, utdeling av minst 3 000 bibler, barnebibler, NT og bibeldeler, støtte til koordinering av arbeidet i Sentral-Asia.

Usbekistan:

Støtte til generell drift og lønn, opprettelse av nettside, lydbibel, utdeling av bibeldeler med stor skrift (minst 1 041 stk.).

Vietnam:

Oversettelse til bunong (GT).

Zimbabwe:

Støtte fra Kvinnenes Internasjonale Bønnedag: Bokmerker og bibler til handikappede barn og deres foreldre.

I tillegg har vi støttet enkelte prosjekter i Norge, slik som f.eks. The Bible Project oversatt til norsk.