Personvernerklæring for Det Norske Bibelselskap

Denne personvernerklæringien er under omarbeidelse.

Bibelselskapet behandler personopplysninger som et ledd i å realisere stiftelsens formål. Den enkelte skal oppleve å bli møtt med respekt og gis fullt innsyn i de opplysninger som er registrert.

Bibelselskapet har både givere og kunder. Mange av de vi har personopplysninger om er både kunder og givere. For vår innsamlingsvirksomhet bruker vi Fundraising Norges Atferdsnorm.

Vi støtter oss for øvrig også til Datatilsynets råd og hovedorganisasjonen VIRKEs råd for behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Generalsekretæren er på vegne av Bibelselskapet behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret ligger hos administrasjonssjefen. For givere er Profundo databehandler.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

Navn, adresse, telefonnummer dersom du har oppgitt det, e-postadresse, abonnementer du har valgt og passord for «min side». Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikken din.

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre givere;

Navn, adresse, kjønn, alder, telefonnummer dersom du har oppgitt det, e-postadresse dersom du har oppgitt denne, abonnementer du har valgt, personnummer dersom du har oppgitt dette av skattemessige hensyn.

Vi lagrer i tillegg gavehistorikken din.

Det er for tiden mulig å velge følgende abonnementer hos oss:

  • Dagens bibelord på e-post
  • Bønnebrev på e-post
  • «Verbum leserforum» - Informasjon om boknyheter og tilbud fra nettbokhandelen
  • Nyhetsbrevet «Bibelgaven» på e-post
  • Postabonnement på bladet «Bibelgaven», dersom du ikke får det fordi du er giver
  • Postabonnement på Bibelleseplanen
  • Abonnement på Logos (bibelleseplan for voksne)

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser, spesielt med tanke på skattefradrag. Vi er forpliktet til å innrapportere gaver til skattemyndighetene, og til å lagre gavehistorikk etter skattelovens bestemmelser.

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med dine kjøp og/eller gaver via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Vi benytter gavehistorikk til å kunne gi anbefalinger som er tilpasset hver enkelt giver. Dette kan du som giver reservere deg mot.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for våre kunder for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det, kan vi også benytte opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp, via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. Se for øvrig oversikt over slike abonnementer tidligere i personvernerklæringen eller på «Min side».

Informasjon om navn, adresse, kjønn, alder, telefon, e-postadresse benyttes for våre givere for å oppfylle deres ønske om å gi til organisasjonens formål. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (1b). Iht Art 6 (1f), vil vi kunne bruke personopplysningene for å tilby giveren å engasjere seg videre i organisasjonens formål. Dersom du har gitt en gave til Bibelselskapet siste 36 måneder, vurderer vi at du er i et løpende giverforhold hos oss. Opplysninger om personnummer for våre givere benyttes, dersom giver har oppgitt dette, for at vedkommende skal få skattefritak for gaven.

Der du ikke har reservert deg mot det, benyttes gavehistorikk til å gi anbefalinger spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider eller til våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp eller din gave.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Noen utvalgte samarbeidspartnere vil kunne få innsyn i opplysninger hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester, som f.eks. datalagring, for Bibelselskapet. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten.

Opplysningene vil ikke bli brukt til annet enn det som er definert i denne personvernerklæringen.

Sletting av personopplysninger

Du kan når som helst be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

Opplysninger mottatt i forbindelse med din gave oppbevares i vårt giverregister.

Transaksjonsdata (kjøpshistorikk) for våre privatkunder lagres i 5 år etter bokføringsloven. Personopplysninger lagres så lenge du har et eksisterende kundeforhold. Dersom du ikke har gjennomført noen transaksjoner de siste 5 år anser vi ikke at du har et eksisterende kundeforhold og dine personopplysninger vil bli anonymisert.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

Dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til regelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet. Bibelselskapet håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Endringer i Personvernerklæringen

Bibelselskapet forbeholder seg retten til å endre Personvernerklæringen ved behov. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresse: [email protected]

Det Norske Bibelselskap
Bernhard Getz’ gate 3, 0165 Oslo

Sist endret: 21.03.2024