BibleProject på norsk

BibleProject er en omfattende produksjon av korte animerte filmer som med høy faglig og kunstnerisk kvalitet presenterer store deler av den bibelske fortellingen.

Anerkjent bibelsk ressursbank kommer på norsk:

– Målet er å levendegjøre Bibelens store fortelling og formidle kunnskap og inspirasjon i møte med tekstene, sier Bibelselskapets generalsekretær Paul Erik Wirgenes.

Fra 2014 og fram til i dag har BibleProject banet vei for en ny måte å formidle Bibelens store historie med fortellingen om Jesus i sentrum. Det er til nå utviklet over 140 videoer, og millioner av brukere har latt seg inspirere av deres topp moderne fortellerkunst kombinert med dyp teologisk innsikt.

Mange norske aktører har vært i kontakt med BibleProject for å få oversatt og animert dette materialet til norsk. De siste månedene har det vært et felleskirkelig samarbeid med Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag med deres generalsekretær Karl Johan Kjøde i førersetet. Det er startet en innsamling til arbeidet og inngått nødvendige avtaler med BibleProject. Bibelselskapet overtar nå den koordinerende rollen i prosjektet, med rådgiving for oversettelse og språkbruk, og med fokus på å sikre bibelbruk og teologisk bredde.

– BibleProject samsvarer godt med Bibelselskapets mål og visjoner. Som en økumenisk organisasjon med oversettelse og bruk av Bibelen som sentral målsetting er det med forventing og glede vi nå går inn i dette arbeidet, sier Paul Erik Wirgenes.

Bibelselskapets bibelbrukskonsulent Hans Johan Sagrusten er knyttet til prosjektet som språkrådgiver og teologisk konsulent. Sagrusten har lang erfaring fra Bibelselskapets oversettelsesarbeid, og har også tidligere arbeidet med tegneserier og animasjon.

Bibelselskapet vil også stå for koordineringen av innsamlingen til prosjektet. Det er allerede gitt løfter om gaver på halvannen millioner kroner. For å få oversatt og tilrettelagt «Les Skriften-serien» med 73 animerte videoer må det samles inn 2,5 millioner. Det koster å lage kvalitet. For en enkelt organisasjon eller menighet er dette mye penger, men samlet sett er det overkommelig.

Videoene vil være gratis tilgjengelige og kan tas i bruk av alle som ønsker. De egner seg svært godt til bibelgrupper, som en del av forkynnelsen eller som bibelleseplan, og fungerer over hele aldersspekteret. Materialet er allerede godt kjent blant mange i Norge, og Bibelselskapet ser det som en viktig strategisk rolle å spre ressursene til nye grupper i samfunnet.

– Vi håper at videoene også kan bli en ressurs for skolene. Videoene er undervisende og informative, uten å bli forkynnende. Materialet faller godt inn i det nye læreplanverket, sier Wirgenes.

– I en tid der digitale ressurser etterspørres og blir viktigere for alle aldersgrupper dekker bibelprosjektet dette behovet perfekt. I Bibelselskapets digitale satsing passer det som hånd i hanske, sier Helene Fagervik, avdelingsleder for bibelbruk i Norge.

The Bible Project

Hva er «BibleProject»? (engelsk tale)

BibleProject (BP) har allerede oversatt ressurser til språk som spansk, tysk og russisk. Nærmere 40 ulike organisasjoner og personer i Norge har over årene henvendt seg til BP for å få til en norsk oversettelse av materialet. På grunn av det store påtrykket fra lille Norge, vedtok BPs styre sommeren (2020) å gjøre norsk til et satsingsområde. Derfor har de allerede satt i gang arbeidet med å oversette de ni videoene i Luke-Act serien til norsk. Disse publiseres i løpet av høsten 2020. I forlengelsen er det ønske om å oversette hele Read Scripture-serien, bestående av 73 videoer med både bok- og temapresentasjoner, til norsk.

Her er noen av virkeområdene til denne storstilte satsingen:

 • Et godt verktøy til formidling i norsk skole, særlig i KRLE- og Religions-timene.
 • Perfekt for menigheter, enten som en del av forkynnelsen eller i smågrupper.
 • Videoene kan, og vil bli, bygget inn i ulike bibelleseplaner.
 • En god samtalestarter.
 • Fungerer langs hele aldersspekteret på grunn av sine fengende illustrasjoner og enkle historiefortelling.
 • En gamechanger, særlig nå som korona-epidemien vil kreve stadig mer av kirkens digitale plattformer.
 • Videoene er gratis, tilgjengelig for alle og mulig å inkorporere i en egen strategi.

Ofte stilte spørsmål

Rettighetene vil tilhøre BibleProject.

Ja, i fremtiden - etter arbeidet med Read Scripture-serien er ferdig. Dette vil fordre nye innsamlinger for videre utvikling.

Bibelselskapet ved Helene Fagervik og Verdiverkstedet AS ved Joakim Skavern er koordinerende parter inn mot BibleProject i Portland.

Det blir en profesjonell re-animering av filmene slik at de kommuniserer godt på norsk. Både tekst/bilde og lyd/narrativ vil være på norsk. Det blir også norsk teksting på filmene som kan aktiveres hvis ønskelig.

Laget, NKSS, ved generalsekretær Karl-Johan Kjøde har til nå koordinert dette arbeidet, og blir med frem til innsamlingsmålet på 2,5 mill er nådd. Midlene samles inn via Bibelselskapets kanaler som overtar rollen som norsk kontaktpunkt inn mot BibleProject.

Videoene blir først og fremst lagt ut på YouTube. Hvem som helst kan bruke det og hvem som helst kan dele det. En samlet ressursside på bibel.no vil være tjenlig for nye brukere.

Det er foreløpig ikke avklart om vi kan gjøre dette i regi av BibleProject, men med denne satsingen etablerer vi et miljø for visuell historiefortelling av Bibelens fortellinger i Norge. Dette kommer til å blomstre og gro.

BibleProject og den norske produsenten er klar til å begynne arbeidet med Read Scripture-serien så snart vi har nådd første milepæl på 1,5 millioner kroner av totalt 2,5. Klarer vi å fundraise hele beløpet vil alle videoene være klare i løpet av 2021. Kvalitet koster! Å lage animasjonvideoer er et møysommelig arbeid. Uten denne kvaliteten hadde prosjektet aldri blitt så samlende og retningsgivende som det er, derfor vil verken vi eller BibleProject kompromisse på dette.


Har du spørsmål?

 • Generelt: Ta kontakt med Helene Fagervik, helene@bibel.no
 • Produksjon: Ta kontakt med Joakim Skavern, joakimskavern@gmail.com
 • Oversettelsesarbeidet: Ta kontakt med Hans J. Sagrusten, hjs@bibel.no
 • Gi til prosjektet: Ta kontakt med Ann-Catherine Kvistad, ack@bibel.no
 • Generalsekretær i Bibelselskapet: Paul Erik Wirgenes, pew@bibel.no
 • Gi på VIPPS: #94418, skriv «Bibelprosjektet» ditt navn og adresse i meldingsfeltet.

Gi en gave