Om Bibelselskapet

Bibelselskapet er en stiftelse grunnlagt i 1816. Formålet er å til enhver tid oversette og utgi Bibelen på bokmål og nynorsk og de samiske språk. Oversettelsesarbeidet fokuserer i tillegg på målgrupper med særlige behov for tilrettelegging av bibeltekst.

Hopp rett til

I Norge er Bibelselskapet kirkenes ressurs for bibelbruk. I samarbeid med De forente bibelselskaper (UBS) drives innsamling til bibelmisjonsarbeid internasjonalt. Bibelselskapet motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20. I tillegg til Bibelen og bibelbruksbøker utgir Bibelselskapet også andre bøker under merkenavnet Verbum.

Kontakt oss

Besøk oss

Besøksadresse:
Bernhard Getz' gate 3, 0165 Oslo

Postadresse:
Postboks 6624 St. Olavs plass, 0129 Oslo