Om Bibelselskapet

Bibelselskapet er en stiftelse grunnlagt i 1816. Formålet er å oversette og utgi Bibelen, fremme bibelbruk og drive innsamling til bibelmisjonsarbeid internasjonalt i samarbeid med De forente bibelselskaper (UBS). Bibelselskapet motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20. I tillegg til Bibelen og bibelbruksbøker utgir Bibelselskapet også andre bøker under merkenavnet Verbum.

Hopp rett til

Kontakt oss

Besøk oss

Besøksadresse:
Bernhard Getz' gate 3, 0165 Oslo

Postadresse:
Postboks 6624 St. Olavs plass, 0129 Oslo