25. juni 2024

Dagens bibelord

Lukas 1,57-66

Les i nettbibelen

57 Tiden kom da Elisabet skulle føde, og hun fikk en sønn. 58 Hennes naboer og slektninger hørte hvor stor godhet Herren hadde vist henne, og de gledet seg med henne. 59 På den åttende dagen kom de for å omskjære gutten. De ville kalle ham... Vis hele teksten

57 Tiden kom da Elisabet skulle føde, og hun fikk en sønn. 58 Hennes naboer og slektninger hørte hvor stor godhet Herren hadde vist henne, og de gledet seg med henne. 59 På den åttende dagen kom de for å omskjære gutten. De ville kalle ham Sakarja etter faren, 60 men moren svarte: «Nei, han skal hete Johannes.» 61 «Men det er jo ingen i din slekt som har det navnet», svarte de. 62 Da ga de tegn til faren for å få vite hva han ville at barnet skulle hete. 63 Han ba om en tavle og skrev: «Hans navn er Johannes.» Da ble alle forundret, 64 men i det samme ble munnen hans åpnet og tungen løst. Han begynte å snakke og velsignet Gud. 65 Alle som bodde der omkring, ble grepet av ærefrykt. I alle fjellbygdene i Judea snakket folk om det som hadde hendt. 66 Alle som hørte dette, tok det til hjertet og spurte: «Hva skal det vel bli av dette barnet?» Og Herrens hånd var med ham.

Dagens bibelord

Lukas 1,57-66

Les i nettbibelen

57 Så kom tida då Elisabet skulle ha barn, og ho fødde ein son. 58 Naboane og slektningane hennar fekk høyra at Herren hadde vist henne stor miskunn, og dei gledde seg med henne. 59 Den åttande dagen kom dei og skulle omskjera guten. Dei... Vis hele teksten

57 Så kom tida då Elisabet skulle ha barn, og ho fødde ein son. 58 Naboane og slektningane hennar fekk høyra at Herren hadde vist henne stor miskunn, og dei gledde seg med henne. 59 Den åttande dagen kom dei og skulle omskjera guten. Dei ville kalla han Sakarja etter faren, 60 men mora sa: «Nei, han skal heita Johannes.» 61 «Det er då ingen i slekta di som har det namnet», svara dei. 62 Så gjorde dei teikn til faren for å få vita kva han ville at guten skulle heita. 63 Han bad om ei tavle og skreiv: «Johannes er namnet hans.» Alle undra seg, 64 men i det same vart munnen hans opna og tunga løyst. Han tok til å tala og velsigna Gud. 65 Då kom ei redsle over alle dei som budde der omkring, og rundt i alle fjellbygdene i Judea snakka folk om det som hadde hendt. 66 Alle som høyrde det, tok det til hjartet og spurde: «Kva skal det vel bli av dette barnet?» Og Herrens hand var med han.

Dagens bibelord

Lukas 1,57-66

Les i nettbibelen

57 Elisabeta áigi dievai, ja son riegádahtii bártni. 58 Go su ránnját ja fuolkkit gulle ahte Hearrá lei čájehan sutnje stuorra árpmu, de sii illudedje suinna. 59 Gávccát beaivvi sii bohte birračuohppat bártni. Sii dáhtto bidjat sutnje... Vis hele teksten

57 Elisabeta áigi dievai, ja son riegádahtii bártni. 58 Go su ránnját ja fuolkkit gulle ahte Hearrá lei čájehan sutnje stuorra árpmu, de sii illudedje suinna. 59 Gávccát beaivvi sii bohte birračuohppat bártni. Sii dáhtto bidjat sutnje namman Sakarias áhči nama mielde, 60 muhto máná eadni dajai: “Ii eisege, su namman biddjojuvvo Johannes.” 61 Sii dadje: “Ii du sogas leat ovttasge dat namma.” 62 De sii jerre áhčis seavvimiin, man nama son dáhtui bidjat mánnái. 63 Sakarias siđai čállintávvala ja čálii dasa: “Su namma lea Johannes.” Dalle buohkat imaštalle. 64 Ja dallánaga Sakariasa njálbmi ja njuovčča čoavdásedje, ja son máidnugođii Ipmila. 65 Buot dan guovllu olbmot ballagohte, ja dát dáhpáhusat begge viidát oppa Judea várreeatnamis. 66 Ja dat geat dan gulle, bidje dan millii ja jerre: “Miison dán mánás šaddá?” Ja Hearrá giehta lei suinna.