Takk for gavene i 2022

I 2022 støttet norske givere totalt minst 111 prosjekter i minst 54 land gjennom Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven.

Bibeldagen 2022 hadde Ukraina som tema. På bildet er assisterende generalsekretær i Det ukrainske bibelselskap, Anatoly Raychenets, flankert av to barn med «Den blå barnebibelen», som har vært inngang til kristen tro for generasjoner av ukrainere.
Bibeldagen 2022 hadde Ukraina som tema. På bildet er assisterende generalsekretær i Det ukrainske bibelselskap, Anatoly Raychenets, flankert av to barn med «Den blå barnebibelen», som har vært inngang til kristen tro for generasjoner av ukrainere.

Hva ble innsamlede midler brukt til i 2022?

Takket være gaver fra norske givere fikk følgende bibelselskaper og prosjekter støtte:

Det arabisk-israelske bibelselskap:
Støtte til drift.

Albania:
Støtte til drift og idrettssenter som inntektsbringende aktivitet.

Algerie:
Oversettelse, distribusjon og drift.

Angola:
Bibeloversettelse til umbundu og trykking førsteopplag av ca. 3 553 bibler på nyaneka.

Armenia:
Oversettelse.

Aserbajdsjan:
Utdeling av minst 2077 bibler, oversettelse til udinsk og støtte til drift.

Bangladesh:
Utdeling av ca. 3000 barnebibler.

Benin:
Utdeling av ca. 533 bibler og oversettelse av Bibelen til språket gun.

Bolivia:
Utdeling av ca. 1875 bibelske hefter til flyktninger.

Burkina Faso:
Trykking første opplag av Bibelen på lyélé, ca. 3478 bibler.

Bulgaria:
Støtte til drift.

Burundi:
Oversettelse.

Kapp Verde:
Støtte til drift.

Colombia:
Oversettelse av Det gamle testamentet til wayuunaiki.

Cuba:
Minst 3477 Bibelpakker til storfamilier, ca. 4419 bibler til barn og unge og kurs for 600 prester/pastorer i 65 kirkesamfunn.

Ecuador:
Støtte til bibler i blindeskrift.

Egypt:
Subsidiering av minst 30 000 bibler, nytestamenter og annet materiell.

Eswatini (tidligere kjent som Swaziland):
Støtte til drift.

Etiopia:
Oversettelse av Bibelen til awingi, studiebibel på amharisk og oversettelse av Det gamle testamentet til tembaro.

Georgia:
Prøveoversettelse for ungdom av Det gamle testamentet, støtte til utvikling av hjemmeside.

Guatemala:
Trykking første opplag av minst 345 bibler på k’iche.

Bibelselskapet i Gulfen (Oman, Kuwait, Forente Arabiske Emirater, Bahrain, Jemen, Qatar, Saudi-Arabia):
Utdeling av minst 9156 bibler, nytestamenter og annet materiell til både arabisk-språklige menigheter og migrant-menigheter. Trykking og utdeling av heftet «Julens Kristus».

Haiti:
Utdeling av minst 1852 bibler og nytestamenter til skolebarn.

India:
Oversettelse til 25 minoritetsspråk og revisjon av Bibelen på santali.

Det iranske bibelselskap utenfor Iran:
Støtte til drift og utdeling av bibler til husmenigheter og enkeltpersoner.

Irak:
Støtte til drift, utdeling av 43 000 kalendere med bibelvers, reisekostnader for å dekke besøk til kirkeleder og menigheter.

Jordan:
Gratis utdeling av minst 2451 bibler og nytestamenter, samt støtte til bibelleir for ungdom.

Kamerun:
Trykking første opplag ca. 3704 bibler på guidar, samt støtte fra Kvinnenes Internasjonale Bønnedag til prosjekt for unge kvinner og barn utsatt for seksuelt misbruk.

Kasakhstan:
Utdeling av minst 1977 barnebibler på russisk og støtte til drift.

Kina:
Støtte til bibelpapir, oversettelse til minoritetsspråk, bibelpakker til prester, pastorer og frivillige forkynnere og annet materiell.

Kirgisistan:
Oversettelse av Det gamle testamentet til kirgisisk, distribusjon og støtte til drift.

Kongo-Brazzaville:
Trykking førsteopplag av ca. 4545 nytestamenter på mbosi.

Kroatia:
Ny oversettelse av Bibelen til kroatisk.

Liberia:
Utdeling av minst 7692 bibler ti barn og ungdom i hovedstaden Monrovia og området rundt. Støtte til prosjekt forhindre vold mot kvinner og barn.

Mali:
Oversettelse av Det nye testamentet til malinke.

Moldova:
Støtte til drift.

Mongolia:
Oversettelse.

Nord-Irland:
Innsamlede midler fra Kvinnenes Internasjonale Bønnedag har gått til utdeling av minst 2222 barnebibler.

Det palestinske bibelselskap:
Støtte til drift av bibelhuset i Jenin.

Polen:
Støtte til arbeidet med ukrainske flyktninger.

Syria:
Utdeling av minst 1000 hefter til barn og ungdom, støtte til opplæring av traume-behandlere, kurs for søndagsskolelærere.

Tadsjikistan:
Støtte til drift og traumebehandling.

Tanzania:
Oversettelse av Bibelen til kirimi og kinyiramba. Trykking av første opplag av Bibelen på kikeke, kikaguru og kimichami.

Togo:
Oversettelse av Det gamle testamentet til lama.

Tyrkia:
Støtte til drift.

Ukraina:
Utdeling av minst 225 832 bibler, nytestamenter og bibeldeler til voksne, eldre (dvs. stor-skrift), barn og ungdom. Støtte til kurs i traumebehandling, drift av bibelselskapet og oversettelse av Bibelen til moderne ukrainsk.

Usbekistan:
Utdeling av ca. 6452 nytestamenter med stor skrift, utvikling av websider, bibel-app og støtte til generell drift.

Venezuela:
Støtte til drift.

I tillegg har vi støttet oversettelsen av Bibelen i to land og distribusjon av Bibelen i et land som av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan navngis.


Hva betyr støtte til drift?
= Lønn, kostnader til kontordrift, inkl. utgifter til internett strøm, etc.

Hva betyr støtte til oversettelse?
= Lønn til oversettere, reisekostnader, trykking av testeksemplarer etc.

Tall for utregning av antall bibler, nytestamenter og annet materiell er regnet ut ved hjelp av kostnad for trykking, samt lønn, transport, fortolling etc. for å dele ut materiellet.