Dagens Bibelord

1 Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, 2 i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. 3 Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen:
          
   
4 én kropp, én Ånd,
          slik dere fikk ett håp da dere ble kalt,
          
   
5 én Herre, én tro, én dåp,
          
   
6 én Gud og alles Far,
          han som er over alle
          og gjennom alle og i alle.
7 Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt. 8 Derfor heter det:
           Han steg opp i det høye
           og bortførte fanger,
           til menneskene ga han gaver.
9 At han steg opp, må jo bety at han først var steget ned til det aller laveste, til jorden.

Dagens bibelord finnes også som RSS i ordinær og kort utgave.