Undervisningsmateriell

Her er undervisningsopplegg til bibelfortellingene for høytidene jul og påske. Alle oppleggene har utgangspunkt i www.tidslinjen.no som verktøy for å lese og høre bibelhistoriene, og knytter seg til kompetansemålene i KRLE og norsk fra Kunnskapsløftet 2020.

Hopp rett til

Merk: Noen av oppleggene har spesielt fokus på etisk refleksjon som metodikk. Å lyve er tema i historien om Peter som fornekter Jesus. I historien om Jesus og Pilatus er tema å oppleve press.

To jenter lese i boka Tidslinjen

Dette er læringsressurser tilknyttet Tidslinjen, der utvalgte bibelfortellinger står i fokus for formidlingen.

Besøk www.tidslinjen.no her

Opplegget har kompetansemål knyttet i hovedsak til fagene KRLE og norsk, men det dekker også mål i andre fag der det er bemerket. Bibelfortellingene blir satt inn i en historisk kontekst og brukes som utgangspunkt for å belyse aktuelle temaer. Det er foreslått aktiviteter til hvert opplegg for hvert trinn som kan stimulere til samtale og refleksjon.

Opplegget inneholder:

  • Undervisningsforløp steg for steg
  • Tilpasset målgruppe/klassetrinn
  • Tema
  • Tilknyttede kompetansemål
  • Læringsutbytte for elevene
  • Utstyr og forberedelser
  • Direkte lenke til bilde og fortellingen på Tidslinjen.no
  • Henvisning til originalteksten i Bibelen